Chicken1806 #45
kênh
55.687.17055,7M lượt xem video 55,7M lượt xem
236,8k

Nước: Hồng Kông

Số lần truy cập hồ sơ: 5.402.801

Người đăng ký: 236.773

Tổng số lượt xem video: 55.687.170

Đăng ký: 21 tháng 2, 2023 (416 ngày trước)

Hoạt động trước: Hôm nay

Liên hệ: Chat với Chicken1806

Làm việc cho/với: Chicken1806, 山雞