Chicken1806 #47
kênh
44.783.92644,8M lượt xem video 44,8M lượt xem
219,3k

Nước: Hồng Kông

Số lần truy cập hồ sơ: 4.950.350

Người đăng ký: 219.294

Tổng số lượt xem video: 44.783.926

Đăng ký: 21 tháng 2, 2023 (378 ngày trước)

Hoạt động trước: Hôm nay

Liên hệ: Chat với Chicken1806

Làm việc cho/với: 山雞, Chicken1806